Jai Bhole Nath

Har Har Mahadev

Forum

Shiva Dwaadasa JyotirLinga Stotram

  Dwaadasa JyotirLinga Stotram The Shiva Dwadasha Jyotirlinga Stotram is given below सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओम्कारममलेश्वरम् ॥ saurAshTre somanAtham cha shrIshaile mallikArjunam ujjayiniyAm mahAkAlam omkAramamaleshwaram परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥…
Read more

श्री शिवशंकरजी की आरती

श्री शिवशंकरजी की आरती हर हर हर महादेव! सत्य, सनातन, सुन्दर, शिव सबके स्वामी। अविकारी अविनाशी, अज अन्तर्यामी॥ हर हर हर महादेव! आदि, अनन्त, अनामय, अकल, कलाधारी। अमल, अरूप, अगोचर, अविचल, अघहारी॥ हर हर हर महादेव! ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तुम…
Read more